K010458E CSMOS 4028 28BYJ-48 UNIPOLAR TAM ADIM STEP MOTOR CONTROL BOARD

K010458E CSMOS 4028 28BYJ-48 UNIPOLAR TAM ADIM STEP MOTOR CONTROL BOARD CSMOS 4028 kullanılarak yapılan bir unipolar tam adım kontrol devresi ve step motoru sürmek için daha önceden tasarlanmış ( K010400E ULN2803, K010432E 2N3904, K010433E BD135, K010434E SMD ULN2003, K010435E SMD ULN2803, ) devreler kullanılır. Devrenin kolayca 2 BInary digiT kullanılarak PROTOBOARD setlerinde ARDUINO, PIC, ATMEL micro işlemciler kolay kullanılmasıdır. Ayrıca HOBBY CNC ROTER, 3D PRINTER yapımında kolaylık sağlama nedeni ise plaketin motorun üzerine monte olmasıdır. Devre tek olarak step motor sürülemez nede ise akımın yetersiz olmasıdır. Devrenin power beslemesi 4.75V ile 18V arasında olmasıdır. Power beslemesi daha yüksek olursa...

K002009E AUDUINO SHEILD

K002009E AUDUINO SHEILD

K002009E AUDUINO SHEILD ARDUINO MEGA boyut ölçülerinde olan ve BLUETOOTH HC06, 74HCT595 ile sürülen 16X2 LCD, 74HCT165 sekiz BUTON, BUZZER, IR LED, POTANSİYOMETRE, FOTO DİRENÇ ve RESET BUTONU olan bir tasarımdır. Devreni JUMPER ayarlarına göre yapılan projede birkaç kat olmasına olanak sağlar. BLUETOOTH power beslemesi için 3V3 zener diod kullanılmıştır. Bu da 5V veya 3V3 model olanlarda kullanılabilmesi içindir. Devre tabiki ATMEL, PIC micro işlemci PROTOBOARD deney setlerinde kullanım amaçlı tasarlandı. K002009E Arduino Shield ARDUINO MEGA size with the size and BLUETOOTH HC06, 74HCT595 to put 16X2 LCD, eight 74HCT165 BUTTON, BUZZ, IR LEDs, potentiometer, and RESET BUTTON PHOTO RESISTANCE...

K010291E RS232 JDM PIC PROGRAMMER

K010291E RS232 JDM PIC PROGRAMMER Klasik PIC micro işlemçi progamlama devresi tasarımda sadece 14 pin olan PIC16F610, PIC16HV610, PIC16F616, PIC16HV616, PIC16F630, PIC16F636, PIC16F676, PIC16F684, PIC16F688 PIC micro işlemciler için yapılmış olmasıdır. Ve devrenin ebatları 67mm X 32mm olmasıdır. Tabiki ayni şema 8 PIN, 14 PIN, 20 PIN, 28 PIN, 40 PIN serisindeki PIC micro işlemcileri de programlayabilir ve programlama işi için (PonyProg2000) kullanılır. İleriki tarihlerde 8 PIN, 14 PIN, 20 PIN, 28 PIN, 40 PIN programlama devreleri yayınlanacaktır. K010291E RS232 JDM PIC PROGRAMMER Classical Programming a PIC microprocessor circuit Only 14 pin design PIC16F610, PIC16HV610, PIC16F616, PIC16HV616, PIC16F630, PIC16F636, PIC16F676,...

K002125E PM42L-048 STEP MOTOR DRIVER BOARD

K002125E PM42L-048 STEP MOTOR DRIVER BOARD 4 faz ile sürülebilen step motor devresi ve tasarımda dört adet SMD 2SC5103 5 AMPER 60V taransistör kullanılmış olması ve devrenin tasarımı step motorun yerine monte edilecek şekilde olmasıdır. Ve bu da HOBY CNC ROUTER ve 3D PRINTER tasarımlarında mekan montajlarda kolaylık sağlamasıdır. Devre PLC veya PLC SMART RELAY gibi cihazlarda kolaylıkla kullanılabilir. PM42L-048 serisindeki farklı voltajlarda olan unipolar step motorda da kullanılabilir. ATMEL , PIC , ARDUINO PROTOBOARD deney setlerinde kolaylık sağlar. K002125E PM42L-048 STEP MOTOR DRIVE BOARD 4 stepper motor can be driven by the circuit design phase and is 5 amperes...

K00811K LAZER DIOD VERİCİ DEVRESİ

K00811K LAZER DIOD VERİCİ DEVRESİ CD4093 ile tasarlanan lazer verici devresidir. 5KHz osilatör ile girilen data bilgisini taşımaktadır. Ve ENABLE portundan data bilgisini kontrol edilmesidir. Bu da PROTOBOARD deney setlerinde kolaylık sağlar. Devrenin boyut ölçüleri 40mm X 13.5mm. Mekanik kılıf için MARKER kalem kılıfı kullanılabilir. Ayrıca lazer ışığını odaklamak için büyüteç koyulabilir. K00811K laser diode STARTER CIRCUIT Designed with CD4093 laser transmitter circuit. with 5 kHz oscillator is of the entered data information. And controlling the data information from the ENABLE port. This provides convenience in the Protoboard set of experiments. The size of 40mm x 13.5mm dimensions Circuit. MARKER...

K01393K FM Transmitter

K01393K FM VERİCİ 2N3904 ile tasarlanan, 3V power beslemeli FM verici devresidir. Ölçüleri 47mm X 18mm. K01393K FM Transmitter Designed with 2N3904 is 3V power feed-in FM transmitter circuit. Dimensions 47mm x 18mm.

K010401E 74HC194N 28BYJ-48 UNIPOLAR STEP MOTOR CONTROL BOARD

K010401E 74HC194N 28BYJ-48 UNIPOLAR STEP MOTOR CONTROL BOARD 3 PIN ile 74HC194N ile yapılan bir unipolar step motor sürücü kontrol devresi klasik olmasına rağmen TLL ile kontrol edilmesi ve daha önceden tasarlanmış olan ULN2003 , ULN2803 ve 4 adet olan devrelerde kolay kullanılmasıdır. Unipolar step motoru sürmek için CLocK palsına ve (S0 , S1 DIRECTION ) kullanılarak kolaylıkla ARDUINO ve PIC micro işlemci PROTO BOARD setlerinde kullanılır. Devrede sürücü board ile unipolar step motorun üzerine monte edilescek şekilde tasarlanmiştır ki HOBY CNC ROUTER , 3D PRINTER yapımında mekanik montajda az yer kullanılmasını sağlar. Ve yalnızca 5V olan kontrol olan devrelerde...

K00843K DC MOTOR DRIVER BOARD

K00843K DC MOTOR DRIVER BOARD 4 adet transistörle yapılmış olan bir DC motro sürme devresidir. İki adet (NPN BD139) ve iki adet (PNP BD140) kullanılarak yapılır. Pleketin motorun üzerine monte edilecek şekilde olmasının avantajı ARDUINO, PIC, ATMEL PROTOBOARD deney setlerinde kolaylık sağlar. Ayrıca ROBOT tasarımında mekanik mantajda daha az yer kaplaması ve avantajlı olmasıdır. Tabiki devre yalnızca transistörlerin gücüde ve motorun ebatı da önem taşıyor. Nedeni ise devrenin tasarmı resimdeki motorlar için tasarlanmıştır. Ve plaketi ebatı (24mm). Ayrıca PLC veye PLc SMART RELAY gibi cıhazlarda kullanılabilmesidir. (NOT devrenin bakır yüzeyine lehim reçınesi ile kaplanmıştır) K00843K DC MOTOR DRIVE BOARD 4...

K000136E UNIPOLAR STEP MOTOR DRIVER

K000136E UNIPOLAR STEP MOTOR DRIVER Otomasyon için tasarlanan ve röle çıkışlı olan PLC ve PLC SMART RELAY ile kontrol edilebilen unipolar step motor sürücü devresidir. Devre 4 pozisyon için tasarlandı. Ve bunun amacı otomasyonda sabit işlemlerde kolaylık sağlamasıdır. Devrede DOWN LIMIT ve UP LIMIT sensörleri olmasıdır. Power on olduğunda ilk olarak sıfırlama işlemi yapar. Yani ilk olarak DOWN LIMIT senörünü görör ile UP LIMIT sensörüne gider. Ve mesafeyi hafızasında tutar. Programlanan dört adet kontol girişi istenilen noktaya ve istenilen hızda gider. Devre progamlamak için rotary switch kullanılmıştır. Kısacası devrede az yer kaplar. Bu da demektir ki üç adet düğmeli bir...

K000102E TTL CMOS LOGIC PROBE

K000102E TTL CMOS LOGIC PROBE CD4069 ile yapılan bir klasik lojik probe devresi ki protoboard deney setlerinde digital çıkışları kontrol edilmesinde kolaylık sağlar. Devreni ölçleri MARKER kalem içine monte edilecek ebatlarda 93mm X 14mm. Ve POWER beslemesi 5V ile 18V arasınadaki ölçüm yapılan devrenin beslmesine bağlanması şart ki doğru ölçü alabilmek içindir. K000102E CMOS TTL LOGIC PROBE In a classic logic probe circuit that protoboard set of experiments performed with CD4069 it provides ease in controlling digital outputs. The measure in the circuit size to be mounted 93mm X 14mm MARK pencils. POWER supply and connect to the recharge of...